DANH MỤC SẢN PHẨM
TƯ VẤN
ĐỐI TÁC KINH DOANH
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Cơ lê vòng miệng hệ mét Yato
(Click vào hình để phóng to)

Mã SP:

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Giá:

Lượt xem:

Chia sẻ

: YT-03349

: Yato

: ba lan

: Liên hệ

: 627

Cơ lê vòng miệng

Nhãn hiệu: Yato/taiwan

   THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 1. YT-03349                                           Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 5.5MM
 2. YT-0335                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 6MM
 3. YT-0336                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét  7MM
 4. YT-0337                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 8MM
 5. YT-0338                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 9MM
 6. YT-0339                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét10MM
 7. YT-0340                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 11MM
 8. YT-0341                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 2MM
 9. YT-0342                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 13MM
 10. YT-0343                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 14MM
 11. YT-0344                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 15MM
 12. YT-0345                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét16MM
 13. YT-0346                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 17MM
 14. YT-0347                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 18MM
 15. YT-0348                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 19MM
 16. YT-0349                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 20MM
 17. YT-0350                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 21MM
 18. YT-0351                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 22MM
 19. YT-0352                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 23MM
 20. YT-0353                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 24MM
 21. YT-0354                                              Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét25MM
 22. YT-0355                                              Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 26MM
 23. YT-0356                                              Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 27MM
 24. YT-0357                                              Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 28MM
 25. YT-0358                                              Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 29MM
 26. YT-0359                                              Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 30MM
 27. YT-0360                                              Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét  32MM
 28. YT-00760                                            Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 34mm
 29. YT-00761                                            Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét  36mm
 30. YT-00762                                            Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 38mm
 31. YT-00763                                            Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 41mm
 32. YT-00764                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 46mm
 33. YT-00765                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 48mm
 34. YT-00766                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 50mm
 35. YT-00767                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 55mm
 36. YT-00768                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 60mm
 37. YT-00769                                             Cờ lê vòng miệng (bóng mờ ) hệ mét 65mm

KÊNH MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, SẢN PHẨM TRỰC TUYẾN

www.trungtamthietbisuachua.vn

HCM: nguyễn văn lượng, Phường 17, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline : 0937. 590. 252      Fax: 08-3989. 0977

Email:bacnguyenhn@gmail.com  www.trungtamthietbisuachua.vn